Bedýnky

5   kg                               200kč

10  kg                              400kč

 

 

Bedýnky začínali 16. června 2011.

Pravděpodonost sezóny na rok 2012 je ve stejnou dobu. Vše záleží na počasí !!